Bandenmaat uitleg

Privacy beleid

Privacy & Veiligheid

Voor Tyres4Cars is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Tyres4Cars houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.
Tyres4Cars bewaart geen betalingsinformatie van klanten op de website.